NOVINKY

arr3Aby Vaša záhrada bola úžastná.Každá záhrada vyžaduje intenzívnu starostlivosť a celoročný dohľad- iba tak prinesie veľké...

TOVAR V AKCII

naša cena 16,40 €
skladom
naša cena 21,70 €
skladom

KONTAKTY

Juraj Štefuň - GEORG
Bajzova 11
010 01 Žilina
tel: +421 41 763 12 67
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 7,70 €
skladom
naša cena 9,99 €
skladom
naša cena 7,92 €
skladom

Vedecká rada » Formulár pre zaradenie do EP
Formulár pre zaradenie do edičného plánu


Názov publikácie:

 

 

 

 

 

Autor(i) publikácie:

 

 

 

 

 

 

Stručná charakteristika publikácie:

  • Stručný obsah publikácie.
  • Komu je určená.
  • Predpokladaný rozsah publikácie.

 

Počet kusov:

 

 

Termín dodania rukopisu do

tlače:

 

 

Recenzenti:

 

 

 

Stanovisko vedeckej rady vydavateľstva Georg:

(obsahuje stručné zdôvodnenie a súhlas, prípadne nesúhlas so zaradením publikácie do edičného plánu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa:

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................

Podpis povereného zástupcu VR vydavateľstva GEORG

 

English version


Title of the publication:

 

 

 

 

 

Author(s) of the publication:

 

 

 

 

 

 

A brief characteristic
of the publication:

  • A brief synopsis of the publication.
  • Who is it for.
  • An expected range of the publication.

 

Amount of pieces:

 

 

Date of delivery of the manuscript to the press:

 

 

Reviewers:

 

 

 

Standpoint of the Scientific Council of the Georg publishing:

(includes a brief justification and approval, eventually an disapproval with the inclusion of a publication in the editorial plan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Žilina on:

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................

Signature of authorized SC’s representative of the GEORG publishing